Belangrijke begrippen
March 16, 2023

Belangrijke begrippen

De duurzame energiesector is een complexe en snel evoluerende industrie, waarin verschillende technologieën, concepten en beleidsmaatregelen een belangrijke rol spelen. Hoewel duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie steeds meer worden toegepast, kan het jargon en de terminologie verwarrend zijn voor leken. Wij hebben daarom een begrippenlijst met de meests gebruikte termen gemaakt waarin we termen als ‘congestie’ en ‘energie asset management’ toelichten. Een duidelijke en toegankelijke begrippenlijst kan niet alleen de communicatie en samenwerking binnen de duurzame energiesector verbeteren, maar ook bijdragen aan een breder begrip van de voordelen en uitdagingen van duurzame energie voor het publiek.

Balancing Service Provider

Als Balancing Service Provider (BSP) houdt Covolt de balans tussen de energieproductie en -consumptie in de gaten. Hiermee wordt er voorkomen dat er te veel of te weinig energie wordt geproduceerd, wat de efficiëntie en opbrengst ten goede komt. Wanneer er onvoldoende balans is tussen de vraag en aanbod van energie in Nederland, zal de netbeheerder (TenneT) een beroep doen op partijen als Covolt om hen te ondersteunen en de balans weer te herstellen.

PV installatie / panelen

Een PV-installatie of PV-panelen is hetzelfde als een zonnestroominstallatie of zonnepanelen. PV is een afkorting van de Engelse term ‘ photovoltaic’. In zo’n installatie, verzamelen de zonnepanelen zonne-energie in de vorm van gelijkstroom. Middels een omvormer wordt deze gelijkstroom omgezet in wisselstroom die jij kunt gebruiken.

Curtailment

Curtailment is het proces van het bewust beperken van het energieverbruik tijdens perioden van hoge energievraag of hoge kosten. Dit kan worden gedaan door het automatisch aanpassen van het energieverbruik van verschillende afdelingen of gebouwen, of door het afsluiten van niet-essentiële apparatuur. Door curtailment te implementeren, kunnen bedrijven energiekosten besparen en bijdragen aan het stabiliseren van het energienetwerk.

Energieopslagmanagement

Covolt biedt een compleet pakket aan diensten voor het beheren van de energie-installaties (Energie Asset Management), waaronder het inspecteren, produceren en optimaliseren van de efficiëntie en opbrengst. Dit helpt je efficiënter om te gaan met energie en om de opbrengst te verhogen.

Flexibel vermogen

Bij onbalans in het energienetwerk ontstaat er een tekort of juist een overschot aan stroom op het net. Dit kan worden verholpen door het juiste beheer van flexibel vermogen. Covolt stemt vraag, aanbod en de marktprijzen van energie op elkaar af, en haalt zo het maximale uit jouw duurzame energie-installatie. Daarmee halen wij het maximale uit jouw flexibel vermogen.

Asset Management

Het juiste onderhoud en 24/7 monitoren resulteren in maximaal rendement van duurzame energie-installaties. Met behulp van state of the art satellietdata, 4G-verbinding en slimme koppelingen met duurzame energie-installaties zorgen wij voor een uptime van maarliefst 99%! Altijd en overal. Dat is goed asset management.

Congestie

De vraag naar energie kan in bepaalde gebieden hoger zijn dan elders. Op het moment dat er in een bepaald gebied te veel vraag naar energie is, kan het netwerk overbelast raken. Dat noemt men congestie van het energienet. Met congestiemanagement wordt de ruimte op het elektriciteitsnetwerk beter verdeeld waardoor overbelasting voorkomen wordt.

Garantie van Oorsprong

Een garantie van oorsprong (GvO) is een bewijs dat de afkomst van duurzaam geproduceerde energie aantoont en wordt gebruikt om aan te tonen dat (een deel van) de geleverde energie afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. Elk duurzaam geproduceerde MWh wat teruggeleverd wordt aan het net staat voor een certificaat GvO. Covolt is een gecertificeerde handelaar. In Nederland worden GvO's voor groene elektriciteit beheerd door Certiq en voor groen gas door Vertogas. In andere Europese landen is er ook een regeling voor GvO's, die geharmoniseerd zijn onder het European Energy Certificate System. De opbrengsten uit GvO's worden verdeeld onder afnemers.

Aggregator

Een energie aggregator is een bedrijf dat diensten aanbiedt die gericht zijn op het optimaliseren van het energiegebruik van klanten, door middel van het combineren en beheren van verschillende energiebronnen en -leveranciers. Het doel van een energie aggregator is om de energie-efficiëntie te verhogen, kosten te besparen en de betrouwbaarheid van de energievoorziening te verbeteren. Dankzij onze algoritmes, op basis van onder andere meteorologische data, kunnen wij het rendement voorspellen. We houden eventuele onbalans in de markt in de gaten en zijn scherp op negatieve energieprijzen. We acteren hier proactief op.


Kwartierdata

Een digitale meter registreert ieder kwartier elke energiestroom die door de meter gaat. Deze kwartierdata helpen ons meer meer inzicht te krijgen in jouw verbruiksprofiel. Per dag zijn er 96 datablokken met daarin de meterstanden van de geleverde en teruggeleverde stroom. Covolt gebruikt deze data om de energievoorziening in evenwicht te houden door de vraag naar energie te voorspellen en de energieproductie naar gelang aan te passen.

Transportovereenkomst

Een transportovereenkomst in de energiesector is een contract tussen een energieproducent en een netbeheerder waarin wordt vastgelegd hoe de energieproducent zijn energie aan het netwerk kan leveren. De overeenkomst regelt onder andere de technische en commerciële aspecten van de aansluiting van de energieproducent op het netwerk en de wijze waarop de energieprijs wordt berekend. Het is een belangrijk instrument voor het waarborgen van een betrouwbare en efficiënte energievoorziening.

Monitoring

Door middel van monitoring verzamelen, analyseren en rapporteren wij gegevens over de prestaties en het verbruik van jouw energie-installaties en -systemen. Dit is belangrijk omdat het helpt om problemen in het energieverbruik en -productie snel te identificeren en op te lossen, de prestaties van energie-installaties en -systemen te verbeteren, en omdat het bijdraagt aan een betere energieplanning. Monitoring wordt mogelijk gemaakt door sensoren, meters, dataloggers, software voor gegevensanalyse.

Wij halen het maximale uit je duurzame installatie

Binnen 3 minuten zicht op je maximale rendement?

Covolt. Power of knowledge